Algemene voorwaarden lessen en cursussen
Inschrijven lessen/cursussen algemeen
Dank voor de interesse in ons aanbod. Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen bij een (of meerdere) van onze lessen of cursussen. U kunt zich inschrijven voor lessen en cursussen door middel van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u op onze website. U kunt zich direct inschrijven voor een cursus via de knop Inschrijven op de pagina van de betreffende cursus. Bij vragen of hulp bij inschrijven kunt u contact opnemen met info@science4kids.nl
Wilt u graag persoonlijk geholpen worden bij het inschrijven dan kunt u terecht in een van onze bibliotheeklocaties.
Prijzen, kortingen, tarieven | Bevestiging inschrijving | Betaling
Prijzen, kortingen en tarieven
De prijs van een cursus/les kunt u vinden bij de cursusinformatie op de website. Voor een deel van het aanbod gelden echter speciale tarieven en of kortingen.
Bevestiging inschrijving
U ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving een schriftelijke bevestiging.
Doorgaan van de cursus/lessen
Voor doorgang van een cursus/les dient het voor die cursus bepaalde minimum aantal deelnemers zijn behaald. Indien dit minimum niet is behaald biedt Science4kids u een oplossing aan in de vorm van b.v. het samenvoegen van groepen of het uitstellen van een startdatum. Indien de aangereikte oplossing niet voldoet vervalt de inschrijving en de betalingsverplichting.
Betaling
Bij inschrijving betaald u uitsluitend met iDeal.
Les/cursus materiaal
Bij de cursusinformatie op de website staat vermeldt of er les/cursusmateriaal nodig is en of de materiaalkosten bij de cursus/lesprijs zijn inbegrepen. Wij adviseren u te wachten met de aanschaf van materialen tot de cursus/les definitief doorgaat.
Herroepingsrecht | Restitutie lesgeld | Uitschrijven
Het herroepingsrecht houdt in dat een online-inschrijving binnen 14 dagen kan worden ingetrokken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. De herroeping dient binnen deze termijn via info@science4kids.nl te worden ingediend.
Restitutie lesgeld bij annuleren cursus/lessen.
A. U heeft recht op restitutie als de cursus geannuleerd wordt wegens te weinig deelnemers en de door Science4kids geboden oplossing niet voldoet.
B. U heeft recht op restitutie over uitgevallen lessen bij cursussen die niet kunnen worden ingehaald aan het eind van de cursus.

Uitschrijven en restitutie lesgeld op verzoek van de cursist/leerling
Verzoeken tot uitschrijving en restitutie altijd via de mail indienen t.a.v. nfo@science4kids.nl De datum van ontvangst bij Science4kids geldt als peildatum voor de opzegging. Uw verzoek tot restitutie wordt binnen vier weken afgehandeld en wordt 25,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
NB: Valt de reden van opzegging niet onder het bepaalde in D. t/m G dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.
Portretrecht
Om te laten zien welke activiteiten er plaatsvinden bij Science4kids zal bij sommige activiteiten wordt gefotografeerd en gefilmd. Deze foto’s en video’s bewaren we maximaal twee jaar en gebruiken we voor informatie over en promotie van onze activiteiten via onze communicatiekanalen (website, social media, Science4kids Krant, nieuwsbrief, drukwerk). Uiteraard willen we hier zorgvuldig mee omgaan.
Momenteel is het technisch nog niet mogelijk bij inschrijven op deze website uw expliciete toestemming voor gebruik van beeldmateriaal te regelen middels een akkoord-vinkje.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, daarom op dit moment nog om akkoord te gaan met de publicatie van foto- en filmmateriaal. Echter zullen wij voor beeldmateriaal verkregen na 25 mei 2018 via de docent vooraf toestemming vragen aan de betreffende cursist, of wettelijke vertegenwoordigers.
Je kunt je toestemming uiteraard te allen tijde intrekken via een mail info@science4kids.nl