Verbeter de wereld, start jong!
Er is haast niets meer in ons leven zonder intelligentie. We leven in een snel veranderende wereld in versnelling. En opleiden, dat doen we voornamelijk nog voor vandaag. Daarom is het hoog tijd om vooruit te kijken en om aandacht te besteden aan technologische thema’s die vandaag vandaag actueel zijn. Thema’s waarvan we aan kunnen nemen dat die aan het begin staan van nog meer technologische vooruitgang. Virtual Reality, Nano-techniek Zelf rijdende auto’s, en kweekvlees zijn nog slechts enkele van die thema’s waar Science4kids ruim aandacht aan schenkt.
Science4kids vindt dat als je ergens heel goed in wilt worden, dat je daar jong en al op de basisschool intensief mee moet starten en over na moet denken. Het is net als een moedertaal die ken je het best en biedt je de beste uitgangspositie.

Verrijkend
Science4kids biedt voor basisscholen biedt bijzondere-, inhoudelijk verrijkende wetenschap- en techniek lesprogramma’s. Programma’s met een puur en authentiek karakter, met een vleugje plezier dat lang zal heugen. Science4kids richt op moderne en nieuwe technologie, op inhoudelijke verdieping en vaardigheden voor morgen. Een evenwichtige verrijkende programma’s met ruimte voor verwondering en inspiratie.

Singularity4Kids
Het Singularity4Kids programma is geheel in de geest van de Singularity University, gericht op geïnspireerde talenten en hun vermogen om in de wereld van morgen het verschil te kunnen maken. Technologie is het uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in de wereld van nu en morgen; opwarming van de aarde, afval problemen, water tekort en overvloed, voedsel schaarste en de groter wordende kloof tussen arm en rijk. “We willen al bij jonge mensen de discussie op gang brengen over hoe we technologie in kunnen zetten. Laten zien welke invloed het op de samenleving kan hebben en tegelijk 21e eeuwse vaardigheden, creatief leiderschap en ondernemerschap stimuleren.” legt initiatiefnemer Erik Peter Vermaat uit.

De wereld veranderd snel.
We willen kinderen bewust maken van die veranderingen. Een belangrijke missie van deze kinderdenktank is het signaleren van de ontwrichtende werking van nieuwe technologieën en daarvoor oplossingen proberen te verzinnen en daarover in debat te gaan. Robots maken dadelijk machines zonder dat er nog mensen aan te pas komen. Banen gaan verloren. Nieuwe banen kunnen dit verlies mogelijk niet opvangen. De discussie zoals nu in Zwitserland heel actueel is. Het is vooral de bedoeling dat het Singularity Programma kinderen stimuleert om creatief naar oplossingen te zoeken.”

“Technology School of………”
Naast de ontwikkeling en uitrol van educatieve technologie programma’s ziet Science4kids mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven te investeren in een technologie school voor het basisonderwijs. Een kenniscentrum en voorbeeld school voor innovatief onderwijs.