De reacties van kinderen, ouders en leerkrachten zeggen heel veel, daar doe je het dan voor en geven energie om het nog beter te doen.

Paul Hager Coördinator & Leerkracht Groep 9, Florencius Laren, Amstelveen
Als kinderen van nu ouder zijn, zullen ze zoveel meer technologie in hun leven tegenkomen. De ontwikkeling van vele aspecten van ons en hun leven gaat snel en de technologische ontwikkeling lijkt niet bij te houden.
Wat de kinderen nu mee moeten krijgen is meer dan een kennismaking met technologische ontwikkelingen. Zij moeten hun manier van denken aangevuld krijgen met vaardigheden. Hun manier van keuzes maken (lees executieve functies en levensvaardigheden) zullen versneld moeten ontwikkelen. Inzichten, vaardigheden en ideeën trainen, aanzetten en verdiepen.

Dat geschreven hebbende hebben we de koe, de wens, de noodzaak, bij de hoorn gepakt en heeft Science4kids een voor Florencius een intensief, passend en opbouwend Wetenschap en Techniek lesprogramma samengesteld.
Daar is groep 9 nu al twee jaar mee aan het werk en zal de rest van de school stapsgewijs volgen.
Opvallend is het te zien hoe sommige kinderen ineens gemotiveerd raken als het gaat om 3d ontwerpen, programmeren en robotica.

Kinderen die aankomen met voorbeelden, onderzoek willen verrichten en verbaasd kunnen zijn dat ze de wereld zelf kunnen beïnvloeden en maken en verbeteren.
Belangrijker vinden we de ontwikkeling van de innerlijke motivatie en inzichten en gebruiken we science als middel om onze doelen te bereiken.

Niels Woppenkamp, Techniek-coördinator/leerkracht KBS de Hoeksteen Bussum
Het afgelopen jaar heeft RKB de Hoeksteen schoolbreed een project gedaan waarbij techniek en programmeren gecombineerd werd. Gedurende drie weken gingen alle kinderen aan de slag met programmeermaterialen. Zo hebben de kleutergroepen onder andere gewerkt met cubetto’s. De middenbouw heeft ozobots geprogrammeerd en heeft lessen gehad over digitaal design en 3d printen. In de bovenbouw hebben de kinderen een robot gebouwd en daarna geprogrammeerd. Het doel was om de leerlingen ervaring te laten opdoen met programmeren en ze hier meer over te leren. Aan het eind van de periode waren de kinderen, maar ook de leerkrachten hier super enthousiast over.
Op dit moment staat programmeren in de kinderschoenen. We wilden binnen school een leerlijn gaan opzetten, zodat de kinderen van groep 1 t/m 8 nieuwe dingen leren en materialen ontdekken. Het doel is niet om programmeurs van hen te maken. Het gaat er vooral om dat kinderen leren hoe apparaten werken, zodat ze deze in hun dagelijks leven kunnen gaan bedienen. Ook onderliggende vaardigheden zoals samenwerken, structuren zien, volgordes toepassen en een plan van aanpak maken kwamen aan bod. Vaardigheden die de veranderende maatschappij steeds meer van de kinderen zal gaan vragen.
Al met al was het een zeer geslaagde periode die wij nu als school een vaste plek hebben kunnen geven binnen het curriculum. We zijn erg blij dat science4kids ons hierbij heeft kunnen helpen.
We kijken uit naar het volgende project met Science4Kids!

Judith van der Wilde, Techniek-coördinator/leerkracht Kon. Emmaschool in Bussum
Er is veel behoefte aan goed geschoolde mensen op het gebied van techniek, nieuwe vormen van programmeren. Daar hadden wij als school een gat, die we door Science4Kids prachtig hebben kunnen vullen. Binnen één week hadden we drie volle groepen met kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit hebben we aangeboden als school in de vorm van een naschoolse activiteit waar kinderen zich op konden inschrijven.

Wat een succes. De kinderen leren ervaren, niet door te kijken, maar door te doen met de handen. Op allerlei gebieden van natuurkunde doen de kinderen proefjes.
Hoe geweldig is het om echt over eieren te mogen lopen met je blote voeten. Of een raket de lucht in te schieten.
De jongste kinderen maken zelf met elektronica hoedjes met een lampje die echt werkt. Je ziet stralende gezichten als ze deze aan hun ouders kunnen laten zien.
Spelen met een echte robot die je zelf kunt programmeren. Welk kind wil dat nu niet.
We zijn erg blij met Science4Kids. Inmiddels verzorgen de vakleerkrachten van Science4kids al weer voor het 2e jaar een bijzondere leerlijn programmeren. Ze geven een grote leerervaring aan de kinderen die ze op een andere manier niet kunnen ervaren. Hoe fijn is dat voor hun toekomst.

Inger Bonhof, Directeur Kon. Emmaschool in Bussum
Deze week kwam er een kind naar me toe dat met de boodschap: “Op school is het ok, maar de Science4kids lessen zijn ZO COOL!”

Reactie Quinten (11) Basisschool HB
“Als je iets al een beetje kunt krijg je nieuwe opdrachten op je eigen niveau en wordt het op een leuke manier uitgelegd”

Reactie Isabel, ouder van Alec (12) Havo – VWO
“ Hij vindt het heel, heel erg leuk bij Science! Alec gaat zijn school werkindeling aanpassen zodat hij nu elke maandag kan komen. Hij merkt dat andere kinderen echt meer weten dan omdat ze elke week gaan.

Reactie Sacha, moeder van Stephanie (10) Basisschool Hilversum
“Namens Stephanie, super bedankt voor de lessen (ze was er altijd vol van).
Ze vond het wel vreselijk spannend om op een andere school te zijn. Dus ook dat was een goede oefening zullen we maar zeggen.”

Ruth de Waal, directeur BSKBNM
“Ik heb van Inger, directeur Emmaschool Bussum, positieve verhalen gehoord. ik maak graag een afspraak omdat wij ook met dit thema bezig zijn. zullen we via mijn e-mailadres verder contact onderhouden.”

Reactie Carola, Moeder van Odin (10), Van Bruggenschool Huizen
Opmerking bij de inschrijving voor 3DContest: “Groot succes, Odin is heel enthousiast!”

Reactie Marie-Helene (10) Florencius, Science Work Place
“Eindelijk een plek waar ik echt met verder kom, ik vindt het gaaf dat je hier zelf op onderzoek kunt.”